Välkommen
 Medlemssidan
 Styrelsepresentation
 Unghunden
 Verksamhetsplan 2014/15
 Grönt kort
 Kalla Koppen
 Rullator Koppen
 Klubbladets godbitar
 Resultat service
 Shopen
 Mötesprotokoll mm
 
 
 
 

Besökare just nu: 9
Besökare: 495445
Unika besök: 398800

Vår hundgård

 

Vår hundgård består av två avdelningar. Den större är byggd kring ett 18 meter långt & 3 meter brett timrat hus med boxar invändigt.  Den stora hundgården har även 5 hundgårdar till med separata hundkojor som blivit byggda allteftersom hundantalet har utökats.

Varje hundgård är ca 25 kvm och vi har 2-3 hundar i varje bur. Stängslet består av galvaniserad armeringsmatta som vi låtit tillverka i Åsele. Vi har satt matskålarna på utsidan och varje hund har ett hål i stängslet som de sticker ut huvudet i när de äter.  Detta system sparar ryggen oerhört mycket framförallt när man har 45-50 hundar som ska matas 2 ggr per dag. Vi använder oss av en gammal mjölkkärra som vi ställer mathinkarna i och om man vill kan man dra kärran hela vägen runt när man matar och bara ösa upp i skålarna. I varje hundgård finns även vattenhinkar så att hundarna har tillgång till vatten under perioden maj-nov.
Från hundgården går en gång in till hundarnas boxar. Varje box är ca 80 cm djup, 150-200 cm lång och ca 100 cm hög och har isolerat golv och bädd av halm.

När vi byggde den stora hundgården valde vi att bygga den i skogskanten för att kunna få lite skugga åt hundarna av träden. Vi valde även att låta några träd stå kvar i vissa hundgårdar, och det ångrar vi så här i efterhand. Hundars urin dödar ganska snart även den största tall så nu står vi med en stor torrtall mitt i en hundgård.

Den mindre hundgårdssektionen står vid sidan om den stora och består av 4 hundgårdar á 25 kvm där bl.a digivande tikar kan finna lite lugn vid sidan om.

Den stora anläggningen är omgärdat av en 1800 kvm stor rastgård i skogsmiljö, där hundarna får springa lösa och "rasa av sig". Under normala förhållanden brukar vi släppa 18-20 hundar i taget men ibland så får alla springa samtidigt.

Vi har valt att ha grus i alla hundgårdar som underlag och detta har givetvis både för och nackdelar. Fördelarna är att klor nöts naturligt eftersom hundarna kan gräva t.ex ”kylgropar” under sommaren, det är ganska lätt att hålla rent och i vårt fall är det ganska billigt eftersom vi har tillgång till en mindre grusgrop. Vi har även i mitten av en del hundgårdar grävt ner en ”pinkstolpe” med grövre sten runt om och detta är mycket effektivt eftersom hanhundarna pinkar runt denna och inte vid de yttre stolparna. Vi hade ett stort problem tidigare med att dom pinkade på en av dörrstolparna så på vintern kunde man knappt stänga dörrarna.
 
Nackdelarna med grus är att när det gått ett par år så har gruset trampats ner och blivit kompakt och när det faller häftigt regn, så hinner inte backen hålla undan vattnet, så det blir lerigt och blött i hundgården ett antal timmar eller i värsta fall dagar. Även ett par veckor på våren är jobbiga när snösmältningen är som värst. För att undvika att ha allt för mycket snö i hundgårdarna så har vi skottat ut snö i gångarna och sedan slungat bort snön.
Vi försöker även att gräva om i hundgårdarna med jämna mellanrum så att gruset kommer till ytan igen.

Har ni frågor eller funderingar över vår hundgård är ni välkomna att höra av er till oss.

 

Mvh Donald & Maria

© www.alvarnas.se